بهترين كتاب، آن كتاب است
توسط : حامد...
 

بهترين كتاب، آن كتاب است كه انسان را به تفكر وا دارد، وگرنه ارزش پاره كردن هم ندارد.

يکشنبه 22/7/1386 - 6:50
پسندیدم 0
UserName