پاییز
پاییز
پاییزه چشم تو وقتی بباره
وقتی که ببینم این بارونه
بارونه چشم تو وقتی بباره
وقتی که ببینم این پاییزه
این بارونه...
این پاییزه...
این بارونه که میباره
که مثل اشک چشات فایده نداره
آسمونه تو میدونی این بارونه
یا پاییزه
اما نه بارونه

نه پاییزه
شنبه 21/7/1386 - 23:59
پسندیدم 0
UserName