اس ام اس
توسط : AMIR_NAME


 اگر بدانم که خواب تو را بيشتر خواهم ديد براي هميشه ديدن تو هرگز بيدار نمي شوم.

شنبه 21/7/1386 - 20:48
پسندیدم 0
UserName