دوست داشتن كسي كه لايق دوست داشتن نيست
توسط : raki
 وقتي كبوتري شروع به معاشرت با كلاغها ميكند پرهايش سفيد ميماند، ولي قلبش سياه ميشود.... دوست داشتن كسي كه لايق دوست داشتن نيست اسراف محبت است
شنبه 21/7/1386 - 15:8
پسندیدم 0
UserName