دل من خسته شده...
توسط : raki

دل من بازم گرفته آسمون چرا گرفته؟

صدای بغض شکسته تو گلو چرا نشسته؟

 رنگ غم راستی چه رنگه؟

 رنگ شکه، رنگ رنگه

 چرا بی رنگ نمی شه؟

دل دیگه دل نمی شه

روزای آبی عشق دیگه تکرار نمی شه

 طفل رویاهای من دیگه بیدار نمی شه

 تو حصار حقه ها جون می ده ، تلف می شه

 دستی نیست از دل شب اونو بیرون بکشه

 دل من خسته می شه

 دل من خسته شده...

شنبه 21/7/1386 - 14:59
پسندیدم 0
UserName