به فکر آينده خويش باشيد
توسط : raki
فرشته اي در آخرين روز ماه رمضان به روزه داران ندا مي دهد: "هان! بشارتتان باد، اي بندگان خدا که گناهان گذشته تان آمرزيده شد، پس به فکر آينده خويش باشيد که چگونه باقي ايام را بگذرانيد . "
شنبه 21/7/1386 - 14:56
پسندیدم 0
UserName