بشنويد و بفهميد و باور کنيد و بعد به کار ببنديد
توسط : raki
 مولا علی (ع) : بشنويد و بفهميد و باور کنيد و بعد به کار ببنديد. اصول کافی جلد 4 صفحه 194
شنبه 21/7/1386 - 14:23
پسندیدم 0
UserName