عيد است و دلم خانه ويرانه بيا
توسط : ezraeil

عيد است و دلم خانه ويرانه بيا
اين خانه تکانديم ز بيگانه بيا
يک ماه تمام ميهمانت بوديم
يک روز به مهماني اين خانه بيا

 

شنبه 21/7/1386 - 13:6
پسندیدم 0
UserName