خداحافظ رمضان...

 

خداحافظ رمضان

امام سجاد (علیه السلام) در دعاي وداع با ماه رمضان مي فرمايند: "درود بر تو اي همسايه اي كه دلها (بر اثر عبادت و بندگي) در آن نرم و فروتن گرديد و گناهان (بر اثر آمرزش و عفو خداي متعال) در آن كم شد.درود بر تو! چه بسيار گناهان را محو كردي و چه بسيارعيبهاو زشتي ها را پوشاندی "          
پيامبر گرامي اسلام(صل الله علیه و آله) در ارتباط با فلسفه نامگذاري ماه رمضان به ماه آزادي از آتش مي فرمايند: "ماه رمضان را «شهر العتق»ناميده اند چون در هر شب و روز اين ماه ششصد بنده از آتش آزاد مي شود ودر آخر آن هم مثل آنچه در گذشته آزاد شده آزاد مي شود."( بحار ج 96، ص 381و356و364)
باشد که ما هم از بندگان آزاد شده از آتش حق باشیم...
شنبه 21/7/1386 - 2:57
پسندیدم 0
UserName