چه زود گذشت!
توسط : mohsen_yahoo

برای اولین بار است که با آمدن عید فطر تمام وجودم را غم گرفته ،چه بدبخت کسی است که در این ماه نتوانست خود سازی کند و رضایت خالق بی همتا را بدست آورد چگونه از ماه خدا می توان دل کند و سرآغاز شوال را جشن گرفت خوش بحال پذیرفته شدگان

خداوندا امید دارم که این آخرین روزه عمرم نباشد و اگر مقدر فرمودی بر من مرگ را ،مرا بیامورز ای آمرزنده ترین آمرزندگان

جمعه 20/7/1386 - 22:59
پسندیدم 0
UserName