موج و ساحل...
توسط : AMIR_NAME

موج اگر ميدونست که ساحل هيچ وقت دستشو نميگيره هرگز نفس نفس نميزد براي رسيدن..

جمعه 20/7/1386 - 21:17
پسندیدم 0
UserName