كاربرد انرژي‌ هسته‌اي‌ در پزشكي‌ هسته‌اي‌ و امور بهداشتي
توسط : drmgangineh


در كشورهاي‌ پيشرفته‌ صنعتي‌، از انرژي‌ هسته‌اي‌ به‌ صورت‌ گسترده‌ در پزشكي‌ استفاده‌ مي‌گردد. با توجه‌ به‌ شيوع‌ برخي‌ از بيماريها از جمله‌ سرطان‌، ضرورت‌ تقويت‌ طب‌ هسته‌اي‌ در كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌، هر روز بيشترمي‌شود. موارد زير از مصاديق‌ تكنيكهاي‌ هسته‌اي‌ در علم‌ پزشكي‌ است:‌
1- تهيه‌ و توليد كيت‌هاي‌ راديو دارويي‌ جهت‌ مراكز پزشكي‌ هسته‌اي‌
2- تهيه‌ و توليد راديو داروي‌ جهت‌ تشخيص‌ بيماري‌ تيروئيد و درمان‌ آنها
3- تهيه‌ و توليد كيت‌هاي‌ هورموني‌
4- تشخيص‌ و درمان‌ سرطان‌ پروستات‌
5- تشخيص‌ سرطانهاي‌ كولون‌، روده‌ كوچك‌ و برخي‌ سرطان‌هاي‌ سينه‌
6- تشخيص‌ محل‌ تومورهاي‌ سرطاني‌ و بررسي‌ تومورهاي‌ مغزي‌، سينه‌ و ناراحتي‌هاي‌ وريدي‌
7- تصويربرداري‌ بيماريهاي‌ قلبي‌، تشخيص‌ عفونتها و التهاب‌ مفصلي‌، آمبولي‌ و لخته‌هاي‌ وريدي‌
8- موارد ديگري‌ چون‌ تشخيص‌ كم‌خوني‌، كنترل‌ راديو داروهاي‌ خوراكي‌ و تزريقي‌ و غيره

جمعه 20/7/1386 - 20:57
پسندیدم 0
UserName