امضاي قرارداد ننگين گلستان بين ايران و روسيه
توسط : jadval

امضاي قرارداد ننگين گلستان بين ايران و روسيه

20 مهر 1292 - علل آنى عهدنامه گلستان (۲۹ شوال ۱۲۲۸ه .ق):
شكست ايران در جنگ اصلاندوز و شورش هاى محلى، فتحعلى شاه را مجبور به صلح با روس ها كرد. ميرزا ابوالحسن ايلچى به عنوان نماينده و سرگور اوزلى نيز به عنوان واسطه از تهران عازم روسيه شدند. دولت روسيه نيز چون در اين زمان سخت گرفتار درگيرى و كشمكش با ناپلئون بناپارت بود از رسيدن سفير روسيه و تقاضاى صلح استقبال كرد. قرارداد صلح در قريه گلستان از محال قره باغ منعقد شد. اين عهدنامه به وساطت سرگوراوزلى، نماينده روس يرملوف و نماينده تهران ميرزا ابوالحسن خان ايلچى به تاريخ ۲۹ شوال (۱۲۲۸ه .ق) در يازده فصل امضا شد.
• مفاد عهدنامه گلستان
۱- واگذارى تمام ولاياتى كه روس ها تصرف كرده بودند يعنى گرجستان، باكو، دربند، شروان، قره باغ، شكى، گنجه، موقان و قسمت علياى طالش.
۲- پرداخت ۱۰ كرور تومان (پنج ميليون تومان) به طور اقساط از طرف ايران به روسيه به عنوان غرامت جنگى.
۳- اجازه عبور و مرور آزاد به كشتى هاى تجارى روسى در درياى مازندران.
۴- رضايت به انعقاد يك عهدنامه تجارى بين ايران و روسيه و حق اعزام كنسول و نمايندگان تجارى به هر منطقه از ايران كه روس ها لازم بدانند.
۵- حمايت از وليعهدى عباس ميرزا و كوشش در به سلطنت رساندن وى پس از مرگ شاه.
۶- استرداد اسراى طرفين.
۷- اعطاى حق قضاوت كنسولى به روسيه.

•عواقب و نتايج عهدنامه گلستان
عهدنامه گلستان يكى از شوم ترين معاهداتى است كه در تاريخ ايران به امضا رسيده و اولين عهدنامه شومى است كه اولياى ايران از شدت بى خبرى با يك دولت اروپايى بسته اند. اين عهدنامه سبب شد كه روس ها در بدترين شرايط جنگ فرانسه بودند، از گرفتارى هاى ايران آسوده شده و همچنين سرزمين هاى جديدى به متصرفات خود درآورند. عهدنامه گلستان سبب شد براى اولين بار مرزهاى طبيعى ايران تغيير كند و تمام نواحى شمال رود ارس از دست ايران خارج شود.
•دوره دوم جنگ هاى ايران و روسيه (۱۲۴۳- ۱۲۴۱ه. ق)
دلايل شروع دوره دوم جنگ هاى ايران و روسيه
مشخص نبودن مرزهاى بين ايران و روسيه و شورش ها و ناامنى هايى كه بسيارى از حاكمان و ساكنان مرزى برپا كرده بودند (از جمله حسين خان قاجار حاكم ايروان) از علل اصلى شروع دوباره جنگ هاى ايران و روسيه بود.علت شورش حسين خان قاجار پس از انعقاد صلح بين ايران و روسيه (عهدنامه گلستان) اين است كه حسين خان قاجار چون نمى خواست ماليات به دولت ايران بپردازد و براى اينكه عباس ميرزا به اين منظور او را سركوب نكند مايل به روشن كردن آتش جنگ بين ايران و روسيه و گرفتار شدن وليعهد ايران بود. دست اندازى روس ها به قلمرو ايران و قسمت ارس (از جمله گوگچه و قپان) و نارضايتى بسيارى از حاكمان سرزمين هاى ايرانى كه به تصرف روس ها درآمده بودند از جمله ابراهيم خان جوانشير حاكم شوشى و نگرانى هاى دولت ايران از جهت از دست دادن سرزمين هاى وسيع، ظلم و ستم پى در پى روس ها به مسلمانان قفقاز و تقاضاى كمك از دولت ايران به ايشان از عوامل اصلى شروع دوباره آتش جنگ بود

جمعه 20/7/1386 - 15:2
پسندیدم 0
UserName