اعتراض شوروي به عضويت ايران در اتحاديه نطامي«پيمان بغداد»
توسط : jadval
اعتراض شوروي به عضويت ايران در اتحاديه نطامي«پيمان بغداد»

19 مهرماه 1334 دولت شوروي نسبت به عضويت ايران در اتحاديه نظامي وابسته به غرب معروف به پيمان بغداد كه با هدف ضديت با شوروي و محاصره آن ايجاد شده بود شديدا اعتراض كرد و آن را مغاير با عهدنامه هاي دوجانبه از جمله قرار داد 1921 وپيمان عدم تجاوز منعقده در يكم اكتبر سال 1927 دو دولت خواند و متعاقب آن جنگ تبليغاتي دو كشور آغاز شد . باوجود اين، پارلمان ايران عضويت در پيمان بغداد را كه به خاطر آن جلال بايار رئيس جمهوري تركيه اول مهرماه به تهران امده بود تصويب كرد.

جمعه 20/7/1386 - 15:1
پسندیدم 0
UserName