حبیب الله
توسط : ramin_tebyan
 

حضرت محمّد (ص)

ماه فرو ماند از جمال محمد(ص)

                         سرو نرويد باعتدال محمد(ص)

    قدر فلک را کمال و منزلتی نيست

                         در نظر قدر با کمال محمد(ص)

    وعده ديدار هر کسی به قيامت

                       ليلة الاسرار شب وصال محمد(ص)

    آدم نوح و خليل و عيسی و موسی

                        آمده مجموع در ضلال محمد(ص)

    عرصه ی دنيا مجال همت او نيست

                        روز قيامت مگر مجال محمد(ص)

    شمس و قمر در زمين حشر نتابد

                         نور نتابد مگر جمال محمد(ص)

    وان همه پيرايه بسته جنت فردوس

                       بو که قبولش کند بلال محمد(ص)

    شايد اگر آفتاب و ماه نتابند

                   پيش دو ابروی چون هلال محمد(ص)

    چشم مرا تا بخواب ديد جمالش

                  خواب نمی گيرد از خيال محمد(ص)

    سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی

                  عشق محمد بس است و آل محمد(ص)

     «سعدی شيرازی»

جمعه 20/7/1386 - 13:20
پسندیدم 0
UserName