عشق ازلی
توسط : ramin_tebyan

عشق از ازل است و تا ابد خواهد بود

جوینده عشق بی عدد خواهد بود

فردا که قیامت آشکارا گردد

هر کس که نه عاشق است رد خواهد بود

جمعه 20/7/1386 - 0:12
پسندیدم 0
UserName