گمکرده راه
توسط : ramin_tebyan

زاهد بودم ترانه گویم کردی

سرفتنه بزم و باده جویم کردی

سجاده نشین با وقاری بودم

بازیچه کودکان کویم کردی

جمعه 20/7/1386 - 0:7
پسندیدم 0
UserName