برای تو
توسط : msm65ahwaz

 

 

تقدیم به تو با ۳۹۵ بار چراهای بی جواب

 

دردی درون دلم پیچ می خورد

 

از ۳۹۵ روز پیش

گفتی بیا

سر ساعت ، قرار قبل

 

من با تمام دلهره

بی آنکه شانه ای ، حتی

زده باشم به موی خود

از ساعت قرار

 

تا چندین هزار ثانیه بعد از شروع آن

با چشمهای خیس

 

منتظرت بودم و

تو

 

حالا تو

 

۳۹۵

من

۳۹۵

هر روز، می روم آنجا

قرار قبل

میدان انتظار

 

سر ساعت

و تو هنوز

 

... .... روز بی منی بار می شود ......
پنج شنبه 19/7/1386 - 23:34
پسندیدم 0
UserName