كاربرد انرژی‌ هسته‌ای‌ در بخش‌ صنايع‌ غذايی‌ و كشاورزی
توسط : drmgangineh


از انرژی‌ هسته‌ای‌ در حوزه‌ كشاورزی و صنايع‌ غذايی‌ استفاده‌های بسيار فراوانی صورت‌ مي‌گيرد. موارد عمده‌ استفاده‌ در اين‌ بخش‌ عبارت‌ است‌ از:
1- جلوگيری‌ از جوانه‌ زدن‌ محصولات‌ غذايی‌
2- كنترل‌ و از بين‌ بردن‌ حشرات‌
3- به‌ تأخير انداختن‌ زمان‌ رسيدن‌ محصولات‌
4- افزايش‌ زمان‌ نگهداری‌
5- كاهش‌ ميزان‌ آلودگی‌ ميكروبی‌
6- از بين‌ بردن‌ ويروس‌های‌ گياهی‌ و غذايی‌
7- طرح‌ باردهی وجهش‌ گياهانی‌ چون‌ گندم‌، برنج‌ و پنبه

پنج شنبه 19/7/1386 - 22:2
پسندیدم 0
UserName