اگر می ‏دانستم كجايى
توسط : حامد...
 

اگر می ‏دانستم كجايى با شقايقها به ميهمانى‏ات مى‏آمدم و آنقدر بر در منزلت مى‏كوفتم تا رخسار پر مهرت را بر من ظاهر سازى.

پنج شنبه 19/7/1386 - 21:28
پسندیدم 0
UserName