انتظار فرج،
توسط : حامد...
 

انتظار فرج، فلسفه مقاومت است، نه عامل تسليم.

پنج شنبه 19/7/1386 - 21:26
پسندیدم 0
UserName