اگر می ‏دانستم كجايى
توسط : حامد...
 

اگر می ‏دانستم كجايى به شوق ديدارت پاى در راه مى‏نهادم تا اگر شده يك لحظه چهره نورانى تو را زيارت كنم و دردهاى ناگفته خود را به تو بازگو كنم.

پنج شنبه 19/7/1386 - 21:21
پسندیدم 0
UserName