پنج تن بدترین خلق خدایند
توسط : mohsenpour
 

پیغمبر(ص):پنج تن بدترین خلق خدایند؛

ابلیس است؛

وآن پسرِ آدم که برادر خود را کشت؛

و فرعون که مردم را به چهار میخ می کشید؛

و مردی از بنی اسرائیل که آن ها را از دین خودشان برگردانید؛

و مردی از این امت که نزد باب لد بر اساس کفر با او بیعت شود.

منبع: خصال شیخ صدوق

پنج شنبه 19/7/1386 - 15:2
پسندیدم 0
UserName