شفاي سكتة مغزي

اي طبيب دردمندان خسرو خوبان كجايي اي شفا بخش دلم مجروح بيماران كجايي
ظلم و جور و جهل و كين يكباره عالم را گرفته ظالمان جولان دهند اي مصلح دوران كجايي
يكي از ارادتمندان آقا امام زمان ـ عليه السّلام ـ هستم كه براي سومين بار، دچار سكتة مغزي شده و طرف چپ بدنم فلج شده است.
بعد از مراجعه به دكترهاي مختلف، جوابم كردند. يك روز قبل از روزِ تولّد آقا امام زمان ـ عليه السّلام ـ به دستور پزشك براي انجام آزمايش‌هاي كلّي به اتفاق برادرهايم به شيراز رفتيم. در مركز درماني شهيد چمران براي «ام. آر. آي» نوبت گرفتيم. خوشبختانه با آن كه اين نوع آزمايش‌ها را نوبت هاي دو ـ سه ماهه مي‌دهند، امّا همان روز براي ما نوبت زدند.
از اوّل صبح، داخل ماشين نشسته بودم و خيلي خسته و بي‌حال بودم. با توافق برادرانم قرار شد كه آزمايش را به دو روز بعد موكول كنيم. فرداي آن روز، مصادف با نيمة شعبان، روز تولّد آقا امام زمان ـ عليه السّلام ـ بود. آزمايشگاه تعطيل بود. به خانه كه برگشتيم، احساس كردم كه ديگر توانايي حركت ندارم. يأس عجيبي تمام وجودم را فرا گرفت!
آن روز، خانواده و همة آنهايي كه منتظر آمدن ما بودند، دل شكسته و گريان بودند؛ طوري كه تا آن وقت اين طور آنها را بدحال نديده بودم.
اضطراب و نگراني خاصّي در من بوجود آمده بود؛ از خود بي‌خود شدم. وقتي از پنجره مي‌ديدم كه برادرم در حال آذين بندي و چراغاني حياط و كوچه است، حالت غريبي پيدا كردم. كساني كه كنارم بودند از شدّت گريه، يكي يكي اتاق را ترك مي‌كردند تا مبادا نگراني من بيش‌تر شود. آن شب خواب ديدم ديواري كه روبروي من بود به صورت دَري آشكار شد و جواني نوراني وارد شد و پايين پاي من ايستاد و به من اشاره كرد و فرمود: بلند شو!
گفتم: مريضم، نمي‌توانم حركت كنم.
او دوباره تكرار كرد: بلند شو!
بار سوم، دست مرا گرفت و فرمود: تو صاحب داري، برخيز!
همان طور كه دست مرا گرفته بود، بلند شدم و لحظه‌اي بعد خودم را در آغوش برادرم ديدم و چيزي نفهميدم. به حمد خدا، عنايت حضرت ولي عصر ـ عليه السّلام ـ در نيمةشعبان شامل حالم شد و با لطف آن حضرت شفا گرفتم.
دكتر غلام علي يوسفي پور متخصّص مغز و اعصاب، پزشك معالج برادر «ر. ج» در جواب نامة دفتر ثبت كرامات مسجد مقدّس جمكران در مورد شفاي مذكور مي‌نويسد:
گواهي مي‌شود آقاي «ر.ج» كه به علّت فلجِ نيمة چپ بدن، به اين جانب مراجعه مي‌كرد، با مراجعه به پروندة قبلي ايشان در تاريخ دي ماه 1376 با شفاي كامل بهبودي يافته‌اند

منبع : کتاب کرامات حضرت مهدي(عج). واحد تحقيقات مسجد مقدس جمکران

پنج شنبه 19/7/1386 - 14:57
پسندیدم 0
UserName