رسول خدا(ص) از کشتن شش حیوان نهی کرد
توسط : mohsenpour
 

رسول خدا(ص) از کشتن شش حیوان نهی کرد:

زنبورعسل،مورچه،قورباغه، جغد ویرانه نشین، هدهد،و پرستو.

اما زنبور عسل برای آن که گیاه پاکیزه و خوش بو می خورد و عسل پاکیزه می سازد و همانی است که خدای عزوجل به او وحی کرده با این که نه از جن است و نه از انس.

اما مورچه برای آن که مردم در عهد حضرت سلیمان به خشکسالی و قحطی گرفتار شدند و برای دعای باران به صحرا بیرون رفتند، ناگاه دیدند یک مورچه ای روی دو پای خود ایستاده و دست ها را به آسمان بلند کرده و می گوید بار خدایا ما هم از آفریدگان تو هستیم و به فضل تو محتاجیم ما را از نزد خود روزی ده و به گناه بی خردان از فرزندان آدم ما را مؤاخذه مکن.سلیمان فرمود: برگردید به خانه های خودتان که خداوند به دعای دیگران به شما باران می دهد.

اما قورباغه چون آتش به ابراهیم افروختند همه جانداران زمین به خدا شکایت کردند و اجازه خواستند که آب بر آن آتش بریزند خدا به هیچ کدام اجازه نداد مگر به قورباغه که برای این کار دو سوم بدنش سوخت و یک سوم آن به جا ماند.

اما هدهد راهنمای سلیمان شد به کشور بلقیس.

اما جغد یک ماه رهنمای حضرت آدم شد از کوه سراندیب به شهرستان جده.

اما پرستو از غم آن ستم هایی که مردم ستمکار به ما خانواده کردند همیشه در آسمان

 می چرخد و ذکرش تلاوت سورۀ حمد است،نمی بینید که در پایان خواندنش «ولاالضّالین» می گوید.  

وبه کشتن پنج دیگر فرمان داد:کلاغ،حداء(پرنده شکاری)،مار،عقرب،سگ گزنده.

منبع: خصال شیخ صدوق

پنج شنبه 19/7/1386 - 14:50
پسندیدم 0
UserName