پنج میوه دنیا از میوه های بهشتی است
توسط : mohsenpour
 

امام ششم فرمود:پنج میوه دنیا از میوه های بهشتی است؛

انار ملس،سیب،به،انگور،خرمای مشان.

منبع: خصال شیخ صدوق

پنج شنبه 19/7/1386 - 14:48
پسندیدم 0
UserName