بهترين هديه‌

رسول خدا صلي‌الله عليه واله و سلم    

بهترين هديه‌اي که به شخص مسلمان داده شده خوش اخلاقي است

پنج شنبه 19/7/1386 - 14:30
پسندیدم 0
UserName