چتر رحمت
توسط : jadval

الّلهُمَّ غَشِّنی فيه بالرَّحمَة
وَ ارزُقنی فِيه التَّوفيقَ و العِصمَة
وَ طَهِّر قلبی مِن غَياهِبِ التُّهمَة
يَا رَحيماً بِعِبادِه المُؤمِنين
 

تو چتر رحمتت را بر همه عالم گسترده ای، و ردای مهرورزی خود را بر دوش همه کس افکنده ای، اين ما انسانهاييم که از ردا از دوش می اندازيم و از سايه سار چتر رحمتت می گريزيم، امروز مرا مگذار که گريزان شوم، که اگر چنين کنم، سخت پشيمان شوم.
کامروا، کسی است که نصيب از تو برَد، و درپناه، آن است که پناه به تو آورَد، امروز کاميابی و عصمت را بهره من ساز، و مرا در شمار ياران خويشتن انداز، که توفيق و کردار پاک، روزی هر کس نشود.
چه ظلمتکده ای است، تهمت! چه تاريکخانه ای است بدنامی! دل به سياهی می زند آن گاه که در دام تهمت افتد، و قلب تاريک می شود آن هنگام که به زندان بدنامی گرفتار آيد، مگر آن که تو خود با زلال خويش شستشويش دهی، و دست مهربانی خويش را بر دوشش نهی.
بنده مؤمن هماره در زير باران تو است، و آسوده در سايه ساران تو.

پنج شنبه 19/7/1386 - 13:44
پسندیدم 0
UserName