امام علي (ع) :
توسط : حامد...
 

امام علي (ع) :

کسیکه در مسير آرزوها بشتابد در مرگ خواهد افتاد .

و قال [ع ] : من جری فی عنان امله عثر باجله

نهج البلاغه

پنج شنبه 19/7/1386 - 11:47
پسندیدم 0
UserName