بهترين كتاب،
توسط : حامد...
 

بهترين كتاب، آن كتاب است كه انسان را به تفكر وا دارد، وگرنه ارزش پاره كردن هم ندارد.

پنج شنبه 19/7/1386 - 11:35
پسندیدم 0
UserName