مادر
توسط : aftab

هیچ شغلی به شرافت مادری نیست.

خدمت مادر به جامعه از خدمت معلم بالاتر است و از خدمت همه کس بالاتر است.

دامن مادر بزرگترین مدرسه ای است که بچه در آن جا تربیت می شود.

                              

چهارشنبه 18/7/1386 - 15:34
پسندیدم 0
UserName