يا رب به کرم بر من درويش نگر
توسط : دیوژن م
 

يا رب به کرم بر من درويش نگر

در من منگر، در کرم خويش نگر

هـر چـند نيـم لايـق بخشـايش تـو

بـر حال من خسـته دلـريش نـگر

چهارشنبه 18/7/1386 - 9:55
پسندیدم 0
UserName