تاریخ در چنین روزی: (10 اکتبر)معماي همزماني هاي زلزله ها و سيلها
توسط : حامد...
 

تاریخ در چنین روزی: (10 اکتبر)معماي همزماني هاي زلزله ها و سيلها

 

در پي زلزله نهم اکتبر 2005 آسياي جنوبي،ساکنان ساختمانهاي نيمه ويران جرات ورود به خانه هاي خود را ندارند و در اطراف ساختمانها جمع شده اند

    در پي وقوع زلزله نهم اكتبر 2005 در آسياي جنوبي كه يك منطقه وسيع به عرض 1100 كيلومتر را لرزانده و دهها هزار تن را بي جان ساخته و همزمان با آن، توفان و سيل در آمريكاي مركزي صدها تن را كشته است، زمين شناسان و كارشناسان تغييرات لاب و هوا به مطالعه درباره اين همزماني و مناطق و زمان و مكان رويدادهاي مشابه ديگر پرداخته و گفته اند نهم اكتبر سال 1986 ( 19 سال پيشتر در روزي كه زلزله آسياي جنوبي روي داد) در آمريكاي مركزي زمين لرزه اي به همين شدت(6/7 ريشتر) روي داد كه تنها در كشور السالوادور 1500 را كشت، و درست در همين روز در سال 1780 يك توفان دريايي در كارائيب 30 هزار نفر را بي جان ساخت و باز در همين روز در سال 1737 يك زلزله شهر كلكته را در هند ويران ساخت و 300 هزار نفر را كشت. اين كارشناسان مي گويند كه بايد ببينيم كه ارتباط دو منطقه و اين همزمان بودن ها به چه دليل است. 

چهارشنبه 18/7/1386 - 9:25
پسندیدم 0
UserName