تاریخ در چنین روزی: (10 اکتبر) يک توفان دريايي در منطقه کاراييب
توسط : حامد...

 

 

 تاریخ در چنین روزی: (10 اکتبر) يک توفان دريايي در منطقه کاراييب

 

1780:   يک توفان دريايي در منطقه کاراييب نزديک به سي هزار تن را کشت و ويراني بسيار به بار آورد.

چهارشنبه 18/7/1386 - 9:17
پسندیدم 0
UserName