تاریخ در چنین روزی: (10 اکتبر) جنگ مذهبي فرانسويان
توسط : حامد...
 

تاریخ در چنین روزی: (10 اکتبر) جنگ مذهبي فرانسويان

 

1575:   جنگ مذهبي فرانسويان، به شكست پروتستانها انجاميد و «دوك دو گيز» حكمران كاتوليك ها برنده شد.

چهارشنبه 18/7/1386 - 9:16
پسندیدم 0
UserName