تاریخ در چنین روزی: (10 اکتبر)اندريچ
توسط : حامد...
 

تاریخ در چنین روزی: (10 اکتبر)اندريچ

 

ايوو اندريچ داستان نگار يوگوسلاوي نيز در دهم اکتبر ولي در سال 1892 در بوسني به دنيا آمد و 13 مارس 1975 در گذشت. «ايوو» برنده جايزه ادبي نوبل سال 1961 شده بود. معروفترين داستانهاي او «پلي بر روي درينا» » ، « زني از سرايوو » و «روزنگار بوسنيايي» هستند. وي نويسندگي را با نوشتن داستان کوتاه از درگيري هاي پيروان مذاهب مختلف در يوگوسلاوي و خصومت هاي نژادي در اين سرزمين آغاز کرد. ايوو در دهه دوم قرن 20 به جنبش ناسيوناليستي صرب پيوست و همرزم «گاوريلو پرنسيپ » بود که وليعهد اتريش را در سال 1914 ترور کرد و عمل او بهانه جنگ جهاني اول قرار گرفت. به علت عضويت در اين جنبش، ايوو سه سال به زندان رفت. وي پس از گرفتن دکتراي خود از دانشگاه وارد امور ديپلماتيک شد، اما تاپايان عمر کار اصلي او نوشتن داستان بود. گاهي هم براي روزنامه ها مقاله مي نوشت.

چهارشنبه 18/7/1386 - 9:9
پسندیدم 0
UserName