نمی تونی بالا بری پس سیب باش
توسط : shabangah
  گر نمي تواني بالا بري، پس سيب باش، تا با افتادنت انديشه اي بالا رود
دقت هر كس از نوع ازدواج او معلوم مي شود.
توسكانيني
چهارشنبه 18/7/1386 - 8:47
پسندیدم 0
UserName