عيد جايزه‏ها را فراموش نكنيم؛
توسط : حامد...
 

عيد جايزه‏ها را فراموش نكنيم؛

بى‏شك نخستين گام براى درك هر چه بهتر و تمام‏تر روزهايى كه در اسلام عيد دانسته شده‏اند و بهره‏مندى از آثار و بركات جاودان آنها، اين است كه ما تعريف خودرا از عيد تصحيح كنيم و آن را مطابق تعريفى كه اسلام ارائه كرده است، قرار دهيم. عامه مردم، عيد را در گوناگونى مظاهر شادى و سرور، و دگرگونى‏هاى ظاهرى، چون پوشيدن جامه‏هاى نو، پخش كردن شيرينى و شربت، چراغانى گذرگاه‏ها و شركت در مجالس شادى كه معمولاً با آواز و موسيقى و كف‏زدن و مانند آن همراه است، مى‏دانند و اين با ديدگاه اسلامىِ عيد، ربط چندانى ندارد و جز در مواردى بسيار اندك، با آن ناسازگار است. اسلام اگر چه به شادى كردن و خوش بودن، به طور كلى ـ مخالف نيست؛ اما براى اين امور، حدود و احكام و آدابى قائل است و اگر در روزهاى عيد كارهايى چون پوشيدن جامه‏هاى تميز و خوشبو كردن بدن و رويى‏گشاده و خندان داشتن، توصيه شده است، چندان اصالتى براى آنها در نظر ندارد و تأكيد را بر انجام دادنِ اعمال و آدابى مى‏گذارد كه مقدمه حضور در پيشگاه خداى تعالى هستند؛ براى دريافت صله‏ها و بخشش‏هاى وعده داده شده در روز عيد.

 

اما روز عيد فطر، كه روز دادن جايزه‏ها و به ظهور رسيدن آثار و نتايج ماه رمضان است، روزى است كه حقيقت تشنگى‏ها و گرسنگى‏ها و ديگر محروميت‏هاى توأم با پرهيزگارى و خداترسى و شب بيدارى‏هاى عاشقانه و نجوا كردن‏هاى عذرخواهانه، در آن آشكار مى‏گردد. عارف بزرگ، ميرزا جواد آقا تبريزى قدس‏الله‏روحه درباره عظمت و والايى روز عيد فطر مى‏فرمايد: «اين روز، با همه لحظه‏ها و حالاتش، در عظمت و مقام، همرتبه ماه رمضان است؛ زيرا روز به ثمر نشستن ميوه‏ها و دادن جايزه‏ها و فرو افتادن پرده از حقيقت قبول ورد و خشنودى و خشم و نزديكى و دورى و تيره‏روزى و بهره‏ورى است. بنده سعادت‏مند را اين امكان هست كه به لطف به جاى آوردن اعمال و آداب اين روز، آن گونه كه بايد، همه آن چه را كه در ماه رمضان از كف داده است، جبران نمايد و گناهان و بدى‏هايش را، به چندين برابر، به نيكى‏ها مبدّل سازد و به والاترين مرتبه‏ها نايل گردد».8

 

اين وعده شگرف و راستين را آن هم از سوى عارفى بزرگ و كم‏نظير، نمى‏توان ناديده گرفت و بدان بى‏اعتنا بود. پس شايسته است كه اگر در طول ماه رمضان روزه‏دارانى شايسته و حقيقى نبوديم و فرصت‏هاى ناب آن را يكى پس از ديگرى از دست داديم، لااقل در يك روزِ عيد فطرى به هوش باشيم و نفخه‏هاى جانبخش الهى را كه به اندازه تمام ماه رمضان، يك جا و در اين روز وزيدن مى‏گيرند، غنيمت شماريم.

چهارشنبه 18/7/1386 - 6:4
پسندیدم 0
UserName