هنگامي آرامش
توسط : حامد...
 

هنگامي آرامش و اعتماد به نفس را تجربه خواهيد كرد كه بدانيد كار درست را انجام مي دهيد، صرف نظر از اين كه به چه قيمتي تمام مي شود.

چهارشنبه 18/7/1386 - 5:59
پسندیدم 0
UserName