گرانبها ترین لحظات زندگی ما
توسط : حامد...
 

گرانبها ترین لحظات زندگی ما اوقاتی است که خود را آگاهانه در گیر روابط انسانی و ستایش زیبایی ها می کنیم.... ستاره ی بخت هیچکس شوم نیست این ما هستیم که آسمان را بد تعبیر میکنیم

چهارشنبه 18/7/1386 - 5:58
پسندیدم 0
UserName