خلاقيت‏خود را افزايش دهيد
توسط : حامد...
 

خلاقيت‏خود را افزايش دهيد

خلاقيت همان تغيير دادن زندگى است . شما زمانى خلاق خواهى بود كه چيزهاى جديدى را بسازيد . بدون خلاقيت زندگى بسيار پيچيده و مشكل مى‏گردد . ما با خلاقيت، امروز خود را با ديروز تغيير مى‏دهيم . اگر خلاق نباشيم زمانى فرا مى‏رسد كه اين زندگى برايمان چيزى جز يك گذران عمر ملال‏آور نيست . شما متولد شده‏ايد تا خلاقيت داشته باشيد . سپس تلاش كنيد كه خلاق باشيد .

 

بله، شما هم مى‏توانيد!

همچون يك كودك فكر كنيد . با افكار و عقايد خود بازى كنيد . از خود بپرسيد: «اگر دنياى پيرامون خود را تغيير دهم، آيا وضع بهتر از اين نمى‏شود؟» . اعتقاد داشته باشيد كه هميشه يك راه براى تغيير دادن وجود دارد . سعى كنيد خود را در فعاليت‏هايى كه دلخواه شما است درگير سازيد .

 

لحظه‏اى چشمان خود را ببنديد . سعى كنيد فكر خود را روى يك نقطه تمركز دهيد . به آينده فكر كنيد . آينده‏اى كه خود آن را با قدرت تخيل تغيير داده‏ايد . به آينده‏اى فكر كنيد كه شما آن را دوست داريد و مى‏خواهيد در آن موقعيت قرار گيريد . سپس چشمان خود را باز كنيد و آينده‏اى را كه ساخته‏ايد با وضع كنونى كه در آن هستيد مورد مقايسه قرار دهيد . ببينيد چقدر تلاش نياز داريد تا به آينده ايده‏آلى خود برسيد .

 

عقايد و افكار مهم خود را روى يك ورقه كاغذ سفيد بنويسيد . سپس در يك صفحه كاغذ ديگر سعى كنيد در آن افكار و عقايد تغيير اساسى ايجاد كنيد به طورى كه به مفهوم آن لطمه نخورد . همين تمرين را با موارد مشابه انجام دهيد .

 

هيچ وقت از اشتباه نترسيد . انسان خلاق كسى است كه از اشتباهات خود سود بسيار مى‏برد .

 

با افرادى كه فكر مى‏كنيد داراى خلاقيت هستند معاشرت كنيد . به آنها بگوييد كه براى فردايى بهتر چه كارى مى‏خواهيد انجام دهيد . بگذاريد اين گونه افراد شما را با استفاده از تجربيات خود راهنمايى كنند . از تجربيات گران بهاى آن‏ها استفاده لازم را ببريد .

 

با افرادى كه هميشه خطرات را پذيرا مى‏باشند به گفت و گو بنشينيد . تحقيق كنيد كه علل اين كه آن‏ها خود را در معرض خطرات قرار مى‏دهند چيست .

 

خلاقيت نياز به تمركز دارد . سعى كنيد روى آن چه كه مى‏خواهيد خلاقيت ايجاد كنيد تمركز نماييد . اكنون مى‏توانيد پس از سنجش نقاط ضعف و قوت آن كار را شروع كنيد .

 

استعدادهاى نهفته خود را كشف كنيد

بسيارى از مردم در طول زندگى خود ممكن است در شرايطى قرار گيرند كه اگر توانايى خود را در آن لحظه مورد استفاده قرار مى‏دادند به موفقيت عظيمى دست پيدا مى‏كردند . همه ما داراى استعداد و مهارت‏هاى بالقوه هستيم كه ممكن است‏به آن آگاهى نداشته باشيم . آيا شما مى‏توانيد همه استعدادهاى خود را بشناسيد .

 

بله، شما هم مى‏توانيد!

سعى كنيد هميشه به دنبال چيزهاى جديد باشيد . موضوعات جديد، علوم جديد و به طور كلى مفاهيم جديد موجب مى‏شوند استعدادهاى نهفته در شما بيدار گردد .

 

در بالاى يك صفحه كاغذ سفيد بنويسيد: «مواردى كه مطابق باذوق و سليقه من هستند» . سپس اين ورقه را به مدت يك هفته به همراه خود داشته باشيد . هر زمانى كه موردى را مطابق ذوق و سليقه خود مشاهده و يا احساس كرديد در پايين آن يادداشت كنيد در پايان هفته ليست را يكبار مرور كنيد و سپس از خود بپرسيد: «چه عواملى سبب گرديده من به اين موارد علاقه داشته باشم؟» . پس از تعيين عوامل فوق شما مى‏توانيد تشخيص دهيد در چه زمينه استعداد و توانايى لازم را دارا مى‏باشيد .

 

در بالاى يك ورقه كاغذ ديگر بنويسيد: «مواردى كه من در ساليان گذشته به خوبى انجام داده‏ام ليكن به دلايلى ناقص و ناتمام رها شده‏اند» . هر موردى كه به عنوان يك نكته در ذيل اين عنوان يادداشت كنيد مربوط به يك استعداد فراموش شده از سوى شما است .

 

در بالاى سومين ورقه كاغذ يادداشت كنيد: «مواردى كه من انجام داده‏ام و ديگران به من گفته‏اند كه اين كار را خيلى خوب و آسان انجام داده‏اى‏» . مواردى كه ذيل اين عنوان يادداشت مى‏كنيد مربوط به توانايى و استعدادى است كه شما را به كارهاى بزرگ‏تر و تلاش گسترده‏تر رهنمون مى‏سازد .

 

از نزديكان خود اين سؤالات را بپرسيد: «آيا شما فكر مى‏كنيد من نهايت تلاش خود را براى به نتيجه رسيدن اهداف خود انجام مى‏دهم؟ آيا مواردى وجود دارد كه من توانايى و استعداد آن را داشته باشم اما هرگز عكس العملى در برابر آن نشان ندهم؟ فكر مى‏كنيد در حول و حوش چه كارهايى مى‏بايست تلاش كنم تا توانايى و استعدادم شكوفا گردد؟»

 

هيچوقت‏خود را از تلاش و كار جدا نكنيد . در هر كار مثبت و پسنديده وارد شويد و توانايى خود را نسبت‏به آن بسنجيد . از وارد شدن به يك محيط كارى نهراسيد . هيچ وقت‏با خود نگوييد: «اين كار از عهده من برنمى‏آيد» . با شهامت وارد شويد . شما استعداد و توانايى همه چيز را داريد ليكن بايد آن را كشف كنيد .

 

(بله، شما هم مى‏توانيد! تاليف سام دپ/ليل سوزمان، ترجمه اصغر شفيعى)

 

چهارشنبه 18/7/1386 - 5:52
پسندیدم 0
UserName