خداوند به كساني
توسط : حامد...
 

خداوند به كساني كه نسبت به مردم رحم ندارند ، ترحم نمي كند .

چهارشنبه 18/7/1386 - 5:51
پسندیدم 0
UserName