امام محمد باقر(ع) :
توسط : حامد...
 

امام محمد باقر(ع) :

 غيبت آن است كه درباره برادرت چيزي را بگويي كه خداوند بر او پوشيده و مستور داشته است . و بهتان آن است كه عيبي را كه در برادرت نيست ، به او ببندي .

من الغيبه ان تقول في اخيك ما ستره الله عليه ، و ان البهتان ان تقول في اخيك ما ليس فيه

چهارشنبه 18/7/1386 - 5:43
پسندیدم 0
UserName