حضرت رسول (ص)
توسط : حامد...
 

حضرت رسول (ص)

کسی که فرزندی به او داده شد (به دنيا آمد)در گوش راستش اذان و در

گوش چپش اقامه بگويد، زيرااين عمل ، نوزاد را از شر شيطان حفظ مي نمايد.

من ولد له مولود فليؤذن فی  اذنه اليمني ، و ليقم فی اليسري ، فأن ذلک عصمة

من الشيطان

 ( بحار الانوار، ج ,84 ص 162 )

چهارشنبه 18/7/1386 - 5:41
پسندیدم 0
UserName