تنها معياري كه نشان مي دهد
توسط : حامد...
 

تنها معياري كه نشان مي دهد تا چه حد چيزي را باور داريد اين است كه تا چه اندازه با ثبات قدم به آن مي پردازيد.

چهارشنبه 18/7/1386 - 5:35
پسندیدم 0
UserName