دانش بدون عمل
توسط : حامد...
 

دانش بدون عمل ، سختي و عذاب است .

چهارشنبه 18/7/1386 - 5:35
پسندیدم 0
UserName