حضرت رسول (ص)
توسط : حامد...
 

حضرت رسول (ص)

اگر مردم مي دانستند چه فضيلتی دارد اذان گفتن و شرکت در صف اول

جماعت ، هر آينه برای اين کار قرعه کشی  مي کردند.

لو علم الناس ما فی النداء و الصف الاول لاستهموا عليه

 ( بحار الانوار، ج ,88 ص 200 )

چهارشنبه 18/7/1386 - 5:29
پسندیدم 0
UserName