استقرار نيروهاي انگلستان در ايران طبق قرارداد سن پترزبورگ
توسط : jadval
استقرار نيروهاي انگلستان در ايران طبق قرارداد سن پترزبورگ

در اين روز در سال 1290خورشيدي (10 اكتبر 1911) در تهران خبري انتشار يافت كه در اجراي پيمان نامه سال 1907 انگلستان و روسيه مبني بر تقسيم وطن ما، اصطلاحا به دو منطقه نفوذ، دولت انگلستان در بوشهر و سپس مناطقي پيرامون مناطق نفتخيز (خوزستان) نيروي نظامي مستقر خواهد كرد. اين نيرو كه هند را با كشتي ترك كرده بود 12 روز بعد بوشهر را اشغال نظامي كرد و در آنجا باقي ماند و بعدا به همين ترتيب شهر آبادان و ... به اشغال نظامي انگلستان در آمدند. انگلستان هيچگاه از نقاط حساس و نفتدار خاور ميانه چشم برنگرفته است و استقرار كنوني آن در منطقه بصره به همين دليل است كه به اصرار، از آمريكا خواست كه در جنوب عراق مستقر شود.

چهارشنبه 18/7/1386 - 5:16
پسندیدم 0
UserName