دیدن دوست
توسط : ramin_tebyan
 

در دیده ی دیده ، دیده ای میباید

وز خویش طمع بریده ای می باید

تودیده نداری که ببینی او را

ور نه همه اوست ، دیده ای می باید                                                                                       

 عبدالرحمن جامی

سه شنبه 17/7/1386 - 23:56
پسندیدم 0
UserName