به دنبال دوست
توسط : ramin_tebyan
 

جست و جوی خدا:

تجلی گه خود کرد خدا دیده مارا

دراین دیده درآیید و ببینید خدارا

خدا در دل سودازدگان است بجویید

مجویید زمین را و مپویید سما را

بلا رابپرستیم و به رحمت بگزینیم

اگر دوست پسندید پسندیم بلا را

طبیبان خداییم و به هر درد دواییم

به جایی که بود درد، فرستیم دوا را

ببندید درمرگ و زمردن مگریزید

که ما باز نمودیم ، در دارشفا را

حجاب رخ مقصود من و ما و شمایید

شمایید ببینید من وما و شما را

 

                                                                                 دیوان حکیم صفای اصفهانی

سه شنبه 17/7/1386 - 23:54
پسندیدم 0
UserName